Tuyển Dụng

Tháng Năm 9, 2019

Tuyển dụng gấp nhân viên trắc địa, trắc đạc, đo đạc.

Tuyển dụng gấp nhân viên trắc địa, trắc đạc, đo đạc Số lượng: 6 người Kỹ sư, cao đẳng, trung cấp trắc địa: 3 người Công […]
LIÊN HỆ