Đo đạc công trình

Đo đạc địa hình

• – Đo vẽ chi tiết địa hình.
• – Đo vẽ mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, lập bình đồ tính khối lượng san lấp, khối lượng đào đắp.

Đo đạc công trình

• – Bố trí điểm tọa độ thiết kế ra ngoài thực địa.
• – Định vị cọc khoan nhồi, cọc đóng, tường vây, tầng hầm.
• – Đo đạc phục vụ thi công nhà xưởng, nhà công nghiệp, nhà liền kề, biệt thự.
• – Đo đạc phục vụ định vị, thi công nhà cao tầng.
• – Xác định khối lượng đào, đắp, diện tích cho các công trình xây dựng, khảo sát thiết kế.
• – Khảo sát địa hình các loại tỷ lệ, định vị tim mốc công trình.
• – Quan trắc lún, độ nghiêng và biến dạng công trình.
• Định vị cọc khoan nhồi, cọc đóng, tường vây, tầng hầm
• Thiết kế, xây dựng và đo đạc lưới tọa độ và độ cao chuyên dùng độ phục vụ cho công tác trắc địa công trình.
• Đo đạc phục vụ định vị, thi công nhà cao tầng. Đo đạc cao độ từ máy thủy bình chuẩn xác
• Xác định khối lượng đào, đắp, diện tích cho các công trình xây dựng, khảo sát thiết kế
• Đo đạc phục vụ thi công xây dựng đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp khác.
• Khảo sát địa hình các loại tỷ lệ, định vị tim mốc công trình.
• Quan trắc lún, độ nghiêng và biến dạng công trình.

  • . Đo đạc phục vụ quá trình thi công công trình như : Nhà cao tầng, nhà xưởng , thủy điện, cầu đường, cầu cống, đường hầm…
  • Định vị tim trục móng cọc ( cọc ép ,cọc khoan nhồi ,cọc thả ,cọc đóng.
  • Đo đạc hạ tầng giao thông đô thị, khu công nghiệp.
  • Đo vẽ tính khối lượng san lấp mặt bằng .
LIÊN HỆ