Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất nhằm xác định vị trí, ranh giới của lô đất thực tế, là một bộ phận cần có khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai. Đo đạc để: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.

Phục vụ cho việc đo đạc là sổ hồng tách thửa hợp thửa, xin phép xây dựng, hoàn công,…
1. Đo đạc hiện trạng, cấm ranh mốc, cập nhật sổ hồng/ sổ đỏ.
2. Đo đạc, lập dự án phân lô tách thửa
3. Hợp thức hóa nhà đất mua bán bằng giấy tay (ra sổ hồng/ sổ đỏ).
4. Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp sang đất thổ cư).
5. Tách thửa, nhập thử nhà đất (sổ hồng/ sổ đỏ).
6. Cấp lại sổ hồng bị thất lạc (bị mất).
7. Xin giấy phép xây dựng nhà ở, đất ở.
8. Hoàn công giấy tờ nhà đất và cấp giấy chứng nhận mới.
9. Hỗ trợ giới thiệu bất động sản phù hợp phong thủy của khách hàng

KHI NÀO CẦN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT?
1. Khi thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính
Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành khi:
• Diện tích thửa đất bị thay đổi.
• Mục đích sử dụng đất thay đổi.
• Xuất hiện thử đất và các đối tượng chiếm đất mới.
• Thay đổi thông tin tình trạng pháp lý của thửa đất.
• Thay đổi địa danh các ghi chú trên bản đồ.
• Thay đổi ranh giới thửa đất và đối tượng sở hữu đất.
• Thay đổi điểm tọa độ địa chính, điểm độ cao quốc gia.
• Thay đổi mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.
• Thay đổi mốc giới và hành lang an toàn công trình.

Thì việc đo đạc được tiến hành khi có một trong những yếu tố trên xuất hiện
2. Khi đo vẽ lại bản đồ địa chính
Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được tiến hành khi các khu vực dù đã có bản đồ địa chính, nhưng có biến đọng cần đo vẽ lại bản đồ địa chính.
3. Khi đo đạc thành lập bản đồ địa chính bổ sung
Việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính và kể cả đã có đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín và đo vẽ chi tiết từng thửa đất của đơn vị hành chính.
4. Khi trích đo thử đất địa chính
Tại những nơi chưa có bản đồ địa chính, việc đo đạc địa chính riêng với ừng thửa đất nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.
CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT
Việc đo đạc bản đồ địa chính đều căn cứ trên những phát sinh thực tế của người sử dụng có những thông báo, quyết định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
1. Những thay đổi về ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng của thửa đất thì việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính được thực hiện:
• Có quyết định của UBND các cấp, bản án của tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai.
• Có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ hoặc thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.
• Có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai các cấp phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chỉnh.
• Khi chuyển nhượng, chuyển đổi, sang tên, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất mà cơ quan có thẩm quyền đưa kết quả chỉnh lý giấy chứng nhận.
2. Mốc quy hoạch, mốc tọa độ, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được bổ sung, chỉnh lý khi cắm mốc giới trên thựa địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
3. Việc chỉnh lý bổ sung thông tin địa danh, địa vật định hướng và các thông tin có liên quan khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp quyết định khi phát hiện có thay đổi.
4. Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được bổ sung, chỉnh lý khi có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc giới trên thực địa.
Khi có những phát sinh những thay đổi về đất đai và trên cơ sở có thẩm quyền của các cơ quan quản lý thì việc đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được thực hiện, tùy từng trường hợp việc đo đạc đáp ứng mục đích thực tế của những phát sinh đó.

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
1. Trước hết cần xác định mục đích đo đạc: chủ sử dụng đất phối hợp với nhân viên đo đạc để xác định nhiệm vụ đo đạc và tư vấn để chủ sử dụng cung cấp những giấy tờ có liên quan và nắm được quy trình thực hiện.
Ví dụ: Mục đích đo đạc phục vụ cho việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2. Thu thập tài liệu: Chủ sử dụng đất cung cấp cho nhân viên đo đạc các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thửa đất như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, CMND…( bản sao, không cần công chứng)
(Tiếp theo ví dụ trên), chủ sử dụng đất cung cấp bản sao quyền sử dụng đất và thử đất, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không cần công chứng).
3. Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ:
• Cần xác định ranh giới mốc giới thửa đất và đánh dấu mốc cọc bê tông, cọc gỗ, vạch sơn… tại các điểm ranh và điểm chuyển hướng (điểm gãy) của ranh giới thửa đất.
• Xác định vị trí thửa đất trên bản đồ tham khảo.
• Lập bản mô tả ranh giới thử đất, ghi rõ địa chỉ các thửa đất tứ cận, việc này để bổ sung hồ sơ pháp lý cho cơ quan thẩm quyền.
4. Đo đạc hiện trường: tiến hành đo đạc bằng máy đo khoảng cách, thước hoặc máy toàn đạc điện tử, để đo các vị trí trên ranh đất chính xác nhất.
5. Đối chiếu tài liệu cũ: đối chiếu với các tài liệu cũ như: bản đồ địa chính 02, bằng khoán, tài liệu 299, và các tài liệu bản đồ địa chính mới khác.
6. Xác nhận tứ cận và chính chủ: xuất kết quả đo đạc, tập hợp tất cả các hồ sơ pháp lý và kỷ thuật thửa đất, xác nhận với chủ sử dụng để nộp hồ sơ.
7. Nộp hồ sơ: hồ sơ đã tập hợp được kiểm tra lần cuối, nếu không phát hiện sai sót thì tiến hành nộp cho cơ quan thẩm quyền và nhận giấy hẹn để nhận lại giấy quyền sử dụng đất mới.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NAM SÔNG TIỀN chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai.
ĐO VẼ NHÀ ĐẤT
• Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NAM SÔNG TIỀN chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai
• Lập quy hoạch phát triển các dự án đầu tư bất động sản
II LẬP QUY HOẠCH DỰ ÁN
• Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NAM SÔNG TIỀN chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai
• Lập quy hoạch phát triển các dự án đầu tư bất động sản

LIÊN HỆ